Skip to main content

Công viên Tao Đàn

Được xem như “Công viên Trung tâm”, mảng xanh trong lành này nằm ngay giữa lòng thành phố và sau Dinh Thống Nhất không xa.​

Chỉ cách Sherwood Suites 1,2 km

Trương Định Hồ Chí Minh Vietnam

Monday 07:00 - 22:00

Tuesday 07:00 - 22:00

Wednesday 07:00 - 22:00

Thursday 07:00 - 22:00

Friday 07:00 - 22:00

Saturday 07:00 - 22:00

Sunday 07:00 - 22:00

Back to top