Skip to main content

Dịch vụ xe buýt miễn phí ​

Sherwood Suites cung cấp dịch vụ xe buýt miễn phí mỗi giờ tới trung tâm, các điểm thăm quan, ăn uống và giải trí nổi tiếng trong thành phố.

Back to top