Phòng thể thao

Phòng thể thao là nơi thích hợp dành cho cả gia đình, có bàn chơi bi-da và banh bàn, mở cửa đến tận 22:00 hằng ngày.