Phòng thể thao

Phòng thể thao là nơi thích hợp dành cho cả gia đình, có bàn chơi bi-da và banh bàn.

 
Giờ hoạt động: 6:00 – 22:00