Chính sách Bảo mật

Sherwood Suites

Sherwood Suites cam kết áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất trong việc xử lý các thông tin cá nhân. Nhận thấy rằng những khách hàng đến với trang web này có thể có mối quan tâm về các thông tin mà họ cung cấp và cách chúng tôi xử lý các thông tin đó. Chính sách bảo mật này được xây dựng nhằm chứng minh cho khách hàng thấy rằng chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết để có thể tương tác với họ và đáp ứng yêu cầu của họ dành cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong việc thu thập, bảo mật và sử dụng các thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp.
 
Các điểm chính trong chính sách bảo mật:

  • Chúng tôi không yêu cầu đăng ký và cung cấp thông tin để xem các nội dung trên website.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người sử dụng với bất cứ ai bên ngoài Sherwood Suites.
  • Chúng tôi áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin người dùng. Khi người dùng gửi các thông tin nhạy cảm tới website của chúng tôi, thông tin của họ sẽ được bảo mật cả trên trực tuyến và ngoại tuyến.
  • Tất cả các thông tin của chúng tôi, bao gồm cả những thông tin nhạy cảm đề cập ở trên sẽ chỉ được sử dụng trong văn phòng của chúng tôi. Chỉ nhân viên phụ trách mới được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận diện cá nhân. Ngoài ra, tất cả các nhân viên khác đều được thông báo về qui định bảo mật thông tin của chúng tôi.
  • Server lưu trữ thông tin nhận diện cá nhân được bảo quản trong môi trường an ninh và được mã khóa cẩn thận.