Skip to main content

Special Offers

Discover exclusive deals & packages if you book directly with us

Dịch Vụ Đón - Tiễn Nhanh Tại Sân Bay

Giúp khách hàng rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi tại sân bay. Dịch vụ phù hợp cho khách đoàn và khách cá nhân. 

Điện thoại : +84 28 3888 8866
Email : vipservices@sherwoodsuites.vn

 TÌM HIỂU THÊM

Guarantee Upgrade

Bao gồm ăn sáng, miễn phí nâng lên hạng phòng kế tiếp và trả phòng đến 4 giờ chiều.

 ĐẶT PHÒNG NGAY

Back to top