Skip to main content

Nhà thờ Đức Bà

Hoàn thành vào năm 1890 dưới thời Pháp thuộc, tên gọi chính thức của nhà thờ là Vương cung Thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.

Chỉ cách Sherwood Suites 1km

Monday 06:00 - 20:00

Tuesday 06:00 - 20:00

Wednesday 06:00 - 20:00

Thursday 06:00 - 20:00

Friday 06:00 - 20:00

Saturday 06:00 - 20:00

Sunday 06:00 - 20:00

Back to top