Nhà thờ Đức Bà

Hoàn thành vào năm 1890 dưới thời Pháp thuộc, tên gọi chính thức của nhà thờ là Vương Cung Thánh Đường Chính Tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Giờ mở cửa hằng ngày: 6:00 - 20:00

Chỉ cách Sherwood Suites 1km

01 Cong xa Paris Ho Chi Minh City Vietnam