Skip to main content

Bưu điện Trung tâm Sài Gòn

Bưu điện Trung tâm Sài Gòn sát bên Nhà thờ Đức Bà. Được thiết kế bởi Công ty Eiffel và được xây dựng khi Việt Nam vẫn còn là một phần của các nước Đông Dương thời Pháp thuộc, trong những năm cuối thế kỷ 19.

Chỉ cách Sherwood Suites 1km

2 Công xã Paris 710009 Hồ Chí Minh Vietnam

+84 28 3822 1677

Monday 07:00 - 19:00

Tuesday 07:00 - 19:00

Wednesday 07:00 - 19:00

Thursday 07:00 - 19:00

Friday 07:00 - 19:00

Saturday 08:00 - 18:00

Sunday 08:00 - 18:00

Back to top