Skip to main content

Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập, hay còn gọi là Dinh Thống Nhất được xây dựng trên nền Dinh Norodom trước đó và được cai quản bởi nhà nước thể chế Việt Nam Cộng Hòa cũ.​

Chỉ cách Sherwood Suites 1km

135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 700000 Hồ Chí Minh Vietnam

+84 28 3822 3652

Monday 13:00 - 16:00

Tuesday 13:00 - 16:00

Wednesday 13:00 - 16:00

Thursday 13:00 - 16:00

Friday 13:00 - 16:00

Saturday 13:00 - 16:00

Sunday 13:00 - 16:00

Back to top