Skip to main content

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Đây là nơi trưng bày những hiện vật có liên quan đến Chiến tranh Việt Nam và Chiến Tranh Đông Dương đầu tiên thời Pháp thuộc.​

Chỉ cách Sherwood Suites 0,5km

28 Võ Văn Tần 700000 Hồ Chí Minh Vietnam

+84 28 3930 5587

Monday 07:30 - 18:00

Tuesday 07:30 - 18:00

Wednesday 07:30 - 18:00

Thursday 07:30 - 18:00

Friday 07:30 - 18:00

Saturday 07:30 - 18:00

Sunday 07:30 - 18:00

Back to top