Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Đây là nơi trưng bày những hiện vật có liên quan đến Chiến tranh Việt Nam và Chiến Tranh Đông Dương đầu tiên thời Pháp thuộc.​

Giờ mở cửa hằng ngày: 07:30 - 16:30

Chỉ cách Sherwood Suites 0,5km