Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Tiền thân là Dinh Gia Long, cũng từng là nơi cư trú của thống đốc thực dân Pháp và vị tổng thống cuối cùng của thể chế cũ, bảo tàng trưng bày lịch sử của thành phố.​

Giờ mở cửa hằng ngày: 07:30 - 17:00


Chỉ cách Sherwood Suites 1 ,1km

65 Ly Tu Trong Ho Chi Minh City Vietnam