Skip to main content

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Tiền thân là Dinh Gia Long, cũng từng là nơi cư trú của thống đốc thực dân Pháp và vị tổng thống cuối cùng của thể chế cũ, bảo tàng trưng bày lịch sử của thành phố.​


Chỉ cách Sherwood Suites 1 ,1km

65 Lý Tự Trọng Hồ Chí Minh Vietnam

+84 28 3829 9741

Monday 08:00 - 17:00

Tuesday 08:00 - 17:00

Wednesday 08:00 - 17:00

Thursday 08:00 - 17:00

Friday 08:00 - 17:00

Saturday 08:00 - 17:00

Sunday 08:00 - 17:00

Back to top