Ủy ban Nhân dân Thành phố

Được xây dựng từ năm 1902 đến 1908 với mục đích sử dụng ban đầu là khách sạn Hôtel de Ville de Saïgon, tòa nhà có lối kiến trúc thuộc địa Pháp. Sau năm 1975 được chuyển đổi mục đích sử dụng và đổi tên thành Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.​

Giờ mở cửa trong tuần: 07:30 - 17:00

Chỉ cách Sherwood Suites 1km