Skip to main content

Ủy ban Nhân dân Thành phố

Được xây dựng từ năm 1902 đến 1908 với mục đích sử dụng ban đầu là khách sạn Hôtel de Ville de Saïgon, tòa nhà có lối kiến trúc thuộc địa Pháp. Sau năm 1975 được chuyển đổi mục đích sử dụng và đổi tên thành Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.​

Chỉ cách Sherwood Suites 1km

Số 86 Lê Thánh Tôn 710212 Hồ Chí Minh Vietnam

+84 28 3829 6052

Monday 07:30 - 17:00

Tuesday 07:30 - 17:00

Wednesday 07:30 - 17:00

Thursday 07:30 - 17:00

Friday 07:30 - 17:00

Back to top