Dịch vụ phục vụ bữa ăn tại phòng riêng

Thưởng thức bữa ăn thân thuộc như ở nhà mà không cần phải nấu nướng với dịch vụ bữa ăn tại phòng riêng từ 6:30 đến 22:00 mỗi ngày.